ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА DOLTCINI.COM и E-DOLTCINI.COM


ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт.
Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.doltcini.com и www.e-doltcini.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на на двата сайта (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"ДОЛЧИНИ.БГ" ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бисер” 8; вписано в Агенция по вписванията с 203618598.


1. Условия за използване на Сайта на www.doltcini.com и www.e-doltcini.com

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че www.doltcini.com и www.e-doltcini.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не-налични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходима поправка на продукт, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които www.doltcini.com и www.e-doltcini.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.doltcini.com и www.e-doltcini.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.


2. Задължения на потребителя при регистриране

За целите на използване на Сайта на www.doltcini.com и www.e-doltcini.com, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, www.doltcini.com и www.e-doltcini.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и www.doltcini.com и www.e-doltcini.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.


3. Представяни стоки и услуги на Сайта

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. www.doltcini.com и www.e-doltcini.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
www.doltcini.com и www.e-doltcini.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на Английски език.
www.doltcini.com и www.e-doltcini.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за не актуализирана информация на Сайта. Потребителите и посетители на сайта е възможно да получат бонус подарък ваучер код за отстъпка, който ваучер код ще намали от крайната цена на общата стойност на поръчката само от продуктите, които не са с намалена цена. Потребителите могат да получат такива вуачер кодове, чрез абониране за бюлетин, споделяне на сайта в социалните мрежи, след направена първа поръчка. Спрямо маркетинговата политика на Долчини в ролята си на продавач преценява самостоятелно, кои ваучери за кои продукти да имат валидност, клиента преценява сам дали да ги използва или не.


4. Закупуване на стока и/или услуга, представена във www.doltcini.com и www.e-doltcini.com

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на www.doltcini.com и www.e-doltcini.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.
При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със "ДОЛЧИНИ" ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката в последната стъпка в он-лайн магазина при финализиране на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;
www.doltcini.com и www.e-doltcini.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.e-doltcini.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.


5. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с он-лайн поръчка стоки е 5 работни дни, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. В 99% от направените он-лайн поръчки те биват доставени при Потребителя до 72 часа след тяхното потвърждение на поръчката.
www.doltcini.com и www.e-doltcini.com може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от www.doltcini.com и www.e-doltcini.com информация до 5 работни дни, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
Цената за доставка е посочена във „виртуалната пазарска количка“ и се калкулира автоматично в стойността на поръчката.
Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора.
www.doltcini.com и www.e-doltcini.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от www.doltcini.com и www.e-doltcini.com обстоятелства.
На територията на България доставките се извършват с куриерските услуги на Speedy. (До 3 работни дни)
Международните доставки се извършват с куриерските услуги на DHL. (До 3/4 работни дни)
При извършване на доставката, стоките следва да бъдат приета / получена и прегледана внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник на ел.поща: office@doltcini.com или от менюто контакти в сайта www.doltcini.com и www.e-doltcini.com. Като се препоръчва обявената щета да бъде придружена с напправена ясна дигитална снимка от която да бъде добре разбираема щетата/дефекта на получената пратка.
При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката исканията ще бъдат неоснователи!
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 48 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел On-line на ел.поща: office@doltcini.com


6. Отказ от закупена стока

6.1 Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 15 (петнадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (договор за покупка или фактура или стокова разписка).

6.2 Когато потребителят предяви желание за връщане на продукти към нас с цел да му бъдат заменени с други размери, други артикули, или да му бъде върната заплатената сума за тях, то той трябва да заплати всички транспортни разходи за транспортирането на артикулите. В случайте когато прави замяна за други артикули, то той трябва да заплати и повторното изпращане от страна на Долчини.БГ ООД.
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ Е СЛЕДНАТА:
Потребителят, опакова продуктите по начина по които ги е получил, заедно към тях в писмен вид прилага своите желания и намерения, ако желанието на потребителя е да получи обратно сумата за върнатите продукти, то той трябва да предостави лична банкова сметка и трите си имена. Потребителят може да изпрати пратката към нас с произволно избрана от него куриерска фирма или пощенска услуга.

АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРАТКИ: с.Джерман п.к.2648, ул.Дупнишка Комуна №1, Получател: Фирма Долчини.БГ ООД, телефон за връзка: +359884867931

След като получим върнатата пратка, ще потвърдим нейното получаване с изпращането на имейл до потребителя и в рамките на 15 дни след получаването, ще наредим банков превод по предоставената от него сметка. В слачаи, че първоначалното плащане е извършено чрез разплащателния сайт на Paypal.com, то сумата ще му бъде върната в paypal акаунта.


7. Методи на плащане в електронния магазин

7.1 Посетителят може да заплати при получаване на поръчката от куриера, този метод е наличен само на територията на България.
7.2 Посетителят може да заплати чрез услугата на Paypal.com, този метод е наличен за всички посетители на сайта.
7.3 Посетителят може да заплати с Кредитна / Дебитна карта чрез услуги предоставени от Райфайзенбанк - rbb.bg този метод е наличен за всички посетители на сайта.

7.3.1 ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ НА КАРТОДЪРЖАТЕЛ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА С КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА
Картодържателя има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 15 (петнадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (договор за покупка или фактура или стокова разписка).

7.3.2 ПОЛИТИКА ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПЛАТИЛИ С КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА
"Долчини.БГ ООД", ще изпрати пратка към клиента, след потвърждение от банката за верността на попълнените картови данни от него.

7.3.3 ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПЛАТИЛИ С КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА
Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.;
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Долчини.БГ ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
• клиентът съгласува с представител на Долчини.БГ ООД адреса, на който Долчини.БГ ООД желае да получи обратно стоката;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Долчини.БГ ООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Долчини.БГ ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

7.3.4 ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ЧАСТИЧНО ИЛИ ПЪЛНО) НА СУМИ ЧРЕЗ ПЛАЩАНЕ С КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА
Заявка се подава писмено на посочения електронен адрес за кореспонденция, където клиента заявява своето желание, да му бъде възстановена цялата сума, да му бъде заявена част от сума за продукт (спрямо цената от деня на закупуването), или да му бъде издаден елвктронен ваучер който да приложи в нова поръчка.

7.3.5 ДРУГИ ПОЛИТИКИ СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА
Всички не описани ситуации в тези общи условия, ще бъдат дискутирани с клиента, при не стигане до удовлетворяващо решение и двете страни, ще бъде приложено действащото законодателство.


8. Други

www.doltcini.com и www.e-doltcini.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
www.doltcini.com и www.e-doltcini.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта

9. GDPR

В сила от 25.05.2018г. Ако имате въпроси свързани с тази Политика за поверителност и защита на личните данни, моля свържете се с нас на и-мейл: office@doltcini.com.

Въведение От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation, за краткост GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, Долчини.БГ ООД (наричан за краткост по-долу “Долчини”) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като този документ има за цел да даде пълна яснота за начина на събиране на лични данни, както и целите, и да разясни за правата на Клиентите относно техните лични данни.

Тази Политика за поверителност и защита на личните данни може да бъде променяна по всяко време и без предизвестие. За целите на тази Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана за краткост Политика), лични данни означава всяка информация, чрез която може да се свърже или идентифицира личност. За целите на приложимия закон за защита на лични данни и рекламента “GDPR” Долчини е администратор на всички лични данни събрани от Вас чрез Уебсайта, чрез Услугата или за целите на предлагането и развитието на бизнеса си с Клиенти и Контрагенти. Политиката е неизменна част от Споразумението (Общите Условия за Ползване), като термините и кратките наименования, които не са уточнени в тази Политика, са уточнени в Споразумението.

 

9.1. Информация, която събираме автоматично Когато Вие посетите Нашия Уебсайт или използвате Нашите Услуги, нашият сървър автоматично събира определена информация генерирана от Вашия браузър или устройство, включително, но неограничаващо се до:

- Вашия “IP” адрес;

- Вашата дата, час и продължителност на Вашето посещение;

- Версията и типа на Вашия браузър;

- Вашата Операционна система;

- Посещеята на страниците в Уебсайта;

- Друга информация за Вашия компютър или устройство;

- Интернет трафик.

В някои случаи тази инфромация представлява лични данни. Ние не използваме тази автоматично събрана информация, за да се опитаме да Ви идентифицираме по име, нито да я асоциираме с информацията, която ни предоставяте доброволно, описана подробно по-долу.

 

9.2. Информация, която ни предоставяте За да може да достъпите някои части на Уебсайта или Услугите ни, или да се възползвате от пълната функционалност на Уебсайта или Услугите ни, или да извършите бизнес с нас, или да влезете в договор с нас, може да бъдат поискани определени лични данни, които Вие да предоставите доброволно, в следните случаи:

- Лицата, които правят поръчка за Наши Услуги ще бъдат подканени да въведат своето име, адрес, и-мейл адрес, телефонен номер и всяка друга информация необходима за фактуриране;

- Лицата, които се регистрират чрез формуляр за членство в нашия Уебсайт без използване на Услуги ще бъдат подканени да въведат своя и-мейл адрес;

- Посетителите на Уебсайта, бъдещи и текущи Клиенти и Доставчици може да предоставят лична информация при попълване на формуляри (например във формуляр за контакт с нас) в нашия Уебсайт или навсякъде другаде, където извършваме търговска дейност; при сваляне на документация от нашия уебсайт; при вписване в мейлинг листи или други методи за комуникация осъществени с нас, като телефон или и-мейл. В тези случаи, типично, личните данни, които ни предоставяте са име, фирма или юридическо лице, което представлявате, телефонен номер и имейл адрес и всички други лични данни, необходими за разрешаване на заявки, запитвания или оплаквания. Тези лични данни са необходими за сключване на договор с Вас (например при очакване на договор за доставка, или да разберете за Нашите Услуги) или за изпълнението на договор с Вас (например да предоставим Услугите) и при неуспех за предоставяне на тази информация може да доведе до Нашата неспособност да предоставим поисканите Услуги.

 

9.3. Браузър Бисквитки (Cookies) Нашият Уебсайт използва единствено Функционални Бисквитки. Тези Бизквитки са необходими за нормалната и коректната работа на Нашия Уебсайт. Те се използват за запазване на предпочитания и опции, засичане на злоупотреби и други. Някои от Услугите, които Вие може да заявите не могат да се предоставят без тези Бисквитки. Възможно е да използваме и Бисквитки за Уеб Статистика (локално) за целите на конструиране на анонимни статистики за това кои части на нашия Уебсайт представляват интерес за посетителите. Това ни позволява да структурираме съдържанието и навигацията на Уебсайта по най-добрия и удобен за посетителите начин. Ние не използваме никакви Бисквитки или софтуер за проследяване (тракинг) от трети лица. Ние не споделяме бисквитки и подобни данни с трети лица.

 

9.4. Цели на използването на личните данни

Информацията по-долу представлява преглед на целите на използването на личните данни от нас. Допълнителна информация за обработването на Вашите лични данни може да бъде предоставена в отделно известие. Ние обработваме и използваме Вашите лични данни само за целите, за които е оправдано да се използват. В мнозинството от случаите, обработването се извършва със следните цели:

- обработването е необходимо за изпълнение на договор с Вас (ако пожелаете да използвате нашите Услуги) или да предприемете стъпки по влизане в договорни отношения с Нас по Ваша заявка (например регистрация в Нашия Уебсайт или попълване на поръчка), или да Ви предоставим информация за продукти и услуги, които сте заявили;

- обработването е необходимо за нас за изпълнение на законови изисквания към нас, например при изпълняване на задълженията си към Националната агенция по приходите и поддържане на счетоводни данни;

- обработването е в Нашия легитимни интереси, които не са в конфликт с Ваши интереси и основни права. Нашите легитимни интереси са да използваме Клиентски данни, Данни от Уебсайт потребители и посетители, доставчици, за да извършваме и развиваме своята търговска дейност с тях, като в същото време ограничим използването на техните лични данни до целите, които поддържат развитието на нашата търговска дейност; или Вие сте дали своето свободно, недвусмислено и изрично съгласие за обработването. Използваме личните данни, които събираме, за да:

- Ви предоставяме Услугите, които сте заявили или поръчали;

- Ви предоставим поискана документация или комуникация;

- осъществим покупно-продажни споразумения с нашите доставчици или клиенти;

- предоставим поддръжка на Услугите;

- кореспондираме с Клиентите, за да разрешим техните оплаквания или запитвания;

- осъществим маркетинг на Нашите Услуги към лица, чийто Услуги са изтекли или отказани;

- информираме за Наши събития, промоции, Уебсайтът или Нашите Услуги;

- обработим или завършим определени трансакции свързани с Уебсайта и по общо свързани с Нашите Услуги;

- оперираме, поддържаме, подобрим и развиваме Уебсайтът (включително като извършваме мониторинг и анализ на тренд и по какъв начин се използва Уебсайтът, за целите на маркетинг и реклама);

- подобрим удобството при използване на Уебсайтът, да анализираме и откриваме нови потенциални пазари, както и за други маркетингови цели;

- защитим и подсигурим безопасността на Уебсайтът, Нашата конфиденциална информация и фирмена тайна, както и конфиденциалността на Нашите служители;

- защитим и разследваме измами и други пасиви, включително, но неограничаващо се до нарушения на Общи Условия, закони и регулации;

- споделяне на Вашите лични данни с трети лица във връзка с потенциална и действителна продажба на нашия бизнес или дял от фирмата. Долчини.БГ ООД никога няма да продаде или даде под наем Ваши лични данни на трети лица.

 

9.5. Разкриване на лични данни

Ние може да разкрием лични данни относно посетители на Уебсайта, Клиенти на Нашите Услуги или на Наши Доставчици, ако по наша преценка, смятаме, че e разумно да го направим, в случай че:

- се изисква от закона, регулация, компетентен държавен орган или съд;

- това е необходимо за идентифициране и осъществяване на контакт или завеждане на дело срещу лице, което може да е нарушило Споразумението или други Клиентски политики;

- е необходимо да се защитим, да защитим Нашите Клиенти или обществото. Запазваме си правото да разкриваме всяка информация, включително лични данни, пред органите на реда в случай, че е извършено или се подозира да е извършено престъпление, или сме задължени да го направим съгласно закон или нормативна уредбна, при необходимост за съдействие за действащо разследване, криминално или гражданско дело, заповед за предоставяне на информация от компетентен орган и други приложими случаи, в които ни задължава закона;

9.6. Пренос на лични данни извън Европейския съюз. Долчини.БГ ООД съхранява и обработвка Лични Данни в телекомуникационен център (Дейта център) намиращ се в София, България. Долчини.БГ ООД не трансферира и не пренася данни извън Европейския Съюз.

9.7. Защита и мерки за сигурност

Ние предприемаме мерки по сигурността, включително криптиране на данните, за да защитим преноса (трансфера) на цялата чувствителна потребителска информация. Предприемаме необходимите усилия, за да подсигурим интегритета и защитата на нашата система. Въпреки това не можем да гарантираме, че нашите мерки за сигурност ще предотвратят трети страни (“хакери”) от незаконно придобиване на тази информация. Ние предприемаме всички разумни мерки и прилагаме най-добрите практики за предотвратяване на подобни пробиви в сигурността, но имайки предвид ресурсите, с които разполагат кибер престъпниците, Ние не можем да гарантираме 100% непробиваемост. Вие поемате рискът от такъв вид пробиви, доколкото те се появяват, въпреки нашите разумни мерки за сигурност.

9.8. Деца

Уебсайтът не е подходящ за използване от деца под 16 годишна възраст. Долчини не събира, съхранява, използва или споделя съзнателно лични данни на деца под 16 годишна възраст. Ако сте на възраст под 16 години, моля не предоставяте никакви лични данни, дори да бъдете подканени от Уебсайта, а ако вече сте го направили, моля поискайте Ваш родител или настойник да ни извести и Ние ще изтрием всички подобни лични данни.

9.9. Маркетинг имейл съобщения

Когато закона го позволява (и ако се изисква и е получено Вашето изрично и свободно съгласие с регистрацията в Уебсайта), ние може да комуникираме с Вас по имейл, за да Ви информираме за Наши Продукти и Услуги. Ако желаете, винаги можете да се откажете от получаване на маркетинг съобщения, достатъчно е да натиснете връзката (линка/препратката) с надпис “Отказване” или “unsubscribe” предоставена в Нашите имейл съобщения. Ако сте Клиент на Наши Услуги, Ние може да изпращаме периодични съобщения и известия, включително подробности за текущи и нови програми. Ако желаете, винаги можете да се откажете от получаване на подобни съобщения, достатъчно е да натиснете връзката (линка/препратката) с надпис “Отказване” предоставена в Нашите имейл съобщения или да запазите тези предпочитания в своя акаунт в Уебсайта.

9.10. Срок на съхранение на личните данни Ние прилагаме общо правило за срока на съхранение на лични данни да бъде не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които те са събрани. Долчини съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Клиентския акаунт. За личните данни съхранявани с цел маркетинг, срокът на съхранение е 60 месеца считано от последната заявка за Услуга или друг контакт иницииран от Вас.

9.11. Външни препратки Уебсайтът може да съдържа препратки към уебсайтове на трети лица. Тъй като Долчини.БГ ООД няма контрол, нито е отговорен за практиките на поверителност на тези уебсайтове, Ние Ви съветваме да прегледате политиките за поверителност на тези сайтове на трети лица. Настоящата Политика се отнася само и единствено за личните данни събирани от Нашия Уебсайт или в процеса на Нашите бизнес дейности.

 

9.12. Вашите Права

Право на оттегляне на съгласие - когато е приложимо, имате правото да оттеглите своето съгласие по всяко време. Например, ако желаете да се откажете от получаване на електронни търговски съобщения, можете да промените настройките на своя акаунт в Уебсайта или да използвате препратката “Отказване”, което е предоставена в Нашите имейли, както и директно да се свържете с Нас и Ние ще спрем да изпращаме тези съобщения. Право на достъп, корекция и изтриване - имате правото да поискате да достъпите, да получите копие за всички лични данни, които съхраняваме, да поискате редакция за всяка неточна информация свързана с Вас и да заявите изтриването на Вашите лични данни под определени условия. Повечето лични данни можете сами да достъпите и редактирате чрез Уебсайта или директно да се свържете с нас. Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) Вие имате правото да поискате от Долчини.БГ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Долчини има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Долчини;

- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Долчини не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Право на преносимост Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на Услугите на Долчини, директно през Вашия профил или с искане по имейл. Вие можете да поискате от Долчини директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Вие имате право да изискате от Нас да ограничим обработването на свързаните с Вас данни, тоест само да ги съхраняваме, когато:

- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Долчини да провери точността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

- Долчини не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Долчини имат преимущество пред Вашите интереси. Вие също имате правото да подадете жалба към компетентния орган по Вашето местожителство, месторабота или място на извършено нарушение, ако смятате, че обработването на Вашите лични данни нарушава приложимо право. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Долчини, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Ако Долчини установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Долчини не е длъжен да Ви уведомява, ако:

- е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия. Моля, свържете се с нас, ако желаете да упражните, което и да е от своите права, както и ако имате въпроси или оплаквания свързани с обработването на Вашите лични данни. Долчини.БГ ООД си запазва правото да променя, изменя и допълва тази Политика по всяко време и без предизвестие. 


ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.doltcini.com и www.e-doltcini.com С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА www.doltcini.com и www.e-doltcini.com КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на ДОЛЧИНИ.БГ ООД са следните:

ЕИК: BG203618598
гр.София, 1421, кв.Лозенец, ул.Бисер 8
телефон: +3590889111494
Имейл: office@doltcini.com